insmangoran

Försäkringshantering

INSMAN har utvecklats i nära samarbete med våra kunder sedan 2002. Idag använder Assa Abloy, E.ON, Ericsson, NCC, SCA, SKF, St Erik Försäkring (Stockholms Stad) och Svensk Kommun Försäkrings AB mjukvaran - konfigurerat efter just deras behov.

Med INSMAN kontrolleras hela försäkringsprocessen. I ett integrerat flöde hanteras samtliga delar – försäkringsbrev, fakturering, skadehantering, besiktning och förnyelseprocessen – allt samlat i en lättanvänd webb applikation. Ytterligare funktionalitet finns för att stödja arbetet med Solvens II kraven.

INSMANClaimsoverview

Bjud in externa parter att logga in direkt i iFACTS INSMAN, undvik inlåsta IT-system som inte kontrolleras av er och inte kommunicerar med era andra behov. Exempelvis, ge återförsäkrare, mäklare, inspektörer eller skadeadministratörer möjligheten att dela information såsom skadehistorik, EML, försäkrade belopp eller surveys.

Med iFACTS INSMAN underlättas den så administrativt tunga förnyelseprocessen och kan ske i ett integrerat flöde. Kommunikationsverktyget Boomerang är effektivt för insamling av värden, integrerat skadeförebyggande och online tillgång till riskbetyg och skadehistorik. Premiemodellering används för att simulera olika försäkringsinställningar och att allokera premier.

Med Rapportgeneratorn kan skräddarsydda rapporter skapas, t ex submission. Den dynamiska uppbyggnaden gör att rapporterna kan visa olika detaljeringsgrad av all tillgänglig data t ex värden på försäkringsobjekt, skadestatistik eller bolagsinformation.

I Återförsäkrarportalen är alla dokument tillgängliga via behörighetssystem för externa parter. 

Systemet och informationen är fullt kontrollerat och ägt av er som kund - vilket ger oberoende och stor handlingsfrihet.