banner meeting

Händelse

Tillsammans med St Erik Försäkring (Stockholms stad) har iFACTS utvecklat ett komplett stöd för händelserapportering kopplat till såväl vårt försäkringssystem som våra tillgångsmoduler.
Idag använder även Helsingborgs kommun systemet med integrationer mot såväl polis som brandkår. Koppling till det viktiga SBA arbetet implementeras också.

Fler kommuner skulle säkert kunna ha stor nytta av denna funktionalitet.

incidentgraphincidenteventform

Flexibelt webb-verktyg designat att vara den samlade punkten för rapportering, hantering och uppföljning av incidenter och andra händelser.

Organisationer hamnar ofta i situationen att ha många olika IT-system för rapportering av olika typer av händelser. Men ledningen vill ha koordinerade rapporter om alla typer av händelser för bättre översikt, prioritering och förståelse. iFACTS Incident & Händelse är designad att vara den samlade punkten för rapportering och tillhandahålla koordinerade händelserapporter till ledningen.