Information Management

Information Management från iFACTS är en teknik designad att separera affärsprocesser och dess information från IT genom att skapa ett egenägt informationslager. Det ger verksamheten kontroll över det som är deras ansvar, och ett oberoende av IT-lösning.

Information Management by iFACTS3

Alla IT-lösningar kommunicerar med informationslagret.

Utmaningar

IT-leverantörer levererar ofta suboptimerade IT-lösningar som inte kopplar mot andra delar i kundens organisation. Oavsett bransch, har organisationer sällan en CIO (Chief Information Officer) på plats som koordinerar expansiv IT-utveckling med information och verksamhetsbehov. När nya utmaningar kräver ett nytt IT-system görs sparsamt med koordinering. Information dupliceras, funktionalitet dupliceras, och hela IT-system dupliceras.

Inga fler stuprör

Denna stuprörsvariant till IT-lösningar ifrågasätts inom alla nivåer i organisationer och branschtidningar. Ett typexempel är hantering av anläggningar inom organisationen. Typiska behov är försäkring, skadeförebyggande, felrapportering, brandskydd, adress och GPS. Ofta är en person ansvarig för alla områden, men arbetar i fem olika IT-lösningar.

GRC (Governance, Risk & Compliance)

the information layer

Olika typer av information i informationslagret - masterdata,
information, analys.

GRC (Governance, Risk & Compliance) är ett annat viktigt område på frammarsch. GRC behöver ofta information från alla delar av organisationen för att etablera s k "early warning systems" och effektiv risk management. När vital information är inlåst i olika IT-system med begränsad sammankoppling, blir GRC implementering mycket svårt.

Relevanta frågeställningar

 • Har vi ett kontrollerat informationslager? (Eller är vi inlåsta med många olika IT-lösningar med lite koordinering?)
 • Har vi en utsedd CIO som koordinerar informationslagret?
 • Till vilken grad har vi duplicerad information, duplicerad funktionalitet och duplicerade IT-lösningar?
 • Vilka fördelar kan vi uppnå med ett egenkontrollerat informationslager?
 • Vilka är riskerna med att inte ha ett kontrollerat informationslager?

Framgångsrik implementation

Information Management från iFACTS hjälper er skapa ett egenägt informationslager. 

Implementation är en gradvis process. Ni sätter tempot mot den nya informationsplattformen.  

Vid implementering av iFACTS Information Management bör nedanstående kritiska framgångsfaktorer beaktas:Successful information management implementation

 • Säkerställt beslut och engagemang från hela organisationens ledning med tydliga ansvar och resurstilldelning.
 • Verksamhet — ansvariga för dokumenterade affärsprocesser och tillhörande information.
 • CIO organisation — med förståelse för affären och ansvariga för informationsdesign och koordinering.
 • Informationslager design med ett gemensamt vokabulär.
 • Teknisk implementation av masterdata-lösning.

 

Information Management från iFACTS - startpaket

Detta är designat för att hjälpa organisationen att snabbt komma igång med Information Management.

Paketet består av:Roadmap to a successful Information Management implementation

 • Nulägesanlys
 • ROI, förslag på nyckeltal samt ett projektförslag
 • Teknik för beskrivning av processer och dess information
 • CIO ansvarsbeskrivning och organisation
 • Design av informationslager
 • Tekniskt paket – masterdata-lösning
 • Roadmap för implementering