kosemlask 7.1

Skadehantering

iFACTS erbjuder flera olika lösningar för skadehantering. Inom INSMAN finns skadehantering kopplat till försäkringssystemet som bygger på utfärdade försäkringsbrev. I samarbete med Svenska Läkemedelsskadeföreningen har iFACTS utvecklat en mjukvara med stöd för personolycksfallsskador. Denna används nu också av dess finska motsvarighet. Inom energisektorn har iFACTS utvecklat ett skadehanteringssystem för Europeiska Kärnkraftsförsäkringen, ELINI.

Med dessa samlade erfarenheter stödjer iFACTS genom konfigurering flera olika typer av skadehanteringsprocesser.

ResizedImage417216 reinsurerSkador hanteras i skadeportalen som innehåller: skadeinformation, rapporter, statistik, senast använt och kommunikationscenter. Rapportdelen visar skadereserver och utbetalningar i valt datumintervall och valuta. Filuppladdning ger möjlighet att ladda upp bilder och dokument för att samla all skadeinformation på ett och samma ställe. Skadeportalen stödjer också självriskberäkningar.