Solvens II från iFACTS

Solvens II direktivet är en utmaning för försäkringsbranschen. Istället för att utveckla en ny specifik lösning erbjuder iFACTS en universell metod för Solvens II efterlevnad, baserad på iFACTS Lean Governance metod i kombination med INSMAN.

Three pillars of Solvency II2 

Governance-stöd för Solvens II

Solvens II och dess utmaningar har varit på försäkringsbolags agendor under senaste tiden. Branschen behöver en ny governance struktur som uppfyller nya krav.

Många aktörer som oberoende revisorer, riskexperter och finansiell expertis är inblandade i processerna.

Lean governance metod

Istället för att utveckla en ny process och ny funktionalitet för Solvens II, kan organsiationer tillämpa en universell governance-metod. Lean Governance från iFACTS är bevisad inom många områden såsom risk management, IT governance och efterlevnad av lagkrav t ex FFFS.

INSMAN och Lean Governance stödjer arbetsflödet i Solvens II pelare 1-3. INSMAN innehåller viktiga nyckeltal online som skadeinformation och reserver, IBNR, premiereserver och relaterad information för pelare 1 krav.

Lean Governance stödjer policies, risk management, händelserapportering, styrelsebeslut, KPI uppföljning, internkontroll och revision som specificeras i pelare 2. iFACTS mjukvara är transparent uppbyggd och stödjer rapporteringskraven i pelare 3.

 

Solvency II and Lean Governance3Kombinationen av INSMAN och Lean Governance från iFACTS, är ett effektivt verktyg för Solvens II efterlevnad.

 

Viktiga nyckeltal och mätningar

 

Solvency II important metrics2

 

 

 

 

 

 

 

 • Premiereserv
 • Försäkrat belopp
 • Skadereserv
 • Soliditet / kapitalkrav
 • Investeringar
 • Efterlevnadsnivå outsourcing
 • Solvens II övergripande efterlevnadsnivå
 • Captive årliga milstolpar status

 

Solvens II huvuddelar

Solvency II main elements2Information — Dokumentera relevant captive och försäkringsinformation. Inkluderar organisation, roller, grupper och rapporteringsinformation.

Mätning – Dokumentera online mätningar och nyckeltal i INSMAN som krävs i pelare 1, t ex grupp försäkringstäckning, premier, reserver m.fl.

Riskregister — Stöd för Solvens II krav om riskhantering inklusive riskbedömning, kategorisering, reducerande aktiviteter, uppföljning, rollbaserade godkännande.

Governance och operationell handbok  — Samla Solvens II policies, planer och rutiner strukturerat och transparent. Skapa den operationella handboken samt nyckeltal och mätningar online.

Notifieringar och godkännande av milstolpar och andra aktiviteter - riskregister, efterlevnadsplan, internkontrollplan, styrelsegodkännande av interna instruktioner etc.

Händelserapportering — Stöd för registrering, hantering, rapportering och händelseuppföljning för t ex incidenter, olyckor, BI-relaterade händelser (business intelligence), och styrelsebeslut. 

ORSA — Stöd för framtagning av skräddarsydd ORSA-rapport (Own Risk and Solvency Assessment).

Internkontroll och revision — Informationsportaler för internkontroll och revision att komma åt information online och skapa kontrollprogram.

Efterlevnad — Tillgång till fördefinierade alt. egenskapade kontrollprogram för att checka efterlevnad med lagstiftning, outsourcing och interna policies m.fl.

Rapportering – Dynamisk och kraftfull rapportfunktionalitet inklusive behörighetskontroll, datumkontroll och automatiska rapportuppdateringar. Stödjer rapporteringskraven i pelare 3.

 

Solvens II paket från iFACTS

Detta paket är designat att hjälpa organisationer att effektivt och snabbt uppfylla governance- och dokumentationskraven i Solvens II. iFACTS assisterar i detta arbeta för att anpassa till de nya Solvens II processerna.

Innehåll:

 • Projektuppstart och planering
 • Mjukvarukonfigurering
 • Rapporter och annan output
 • Utbildning
 • Roadmap för implementering