headerExpertise

Expertis

iFACTS metod är en universell metod för olika perspektiv och dimensioner av Governance. Här följer sammanfattande introduktioner hur metoden kan tillämpas.

iFACTS metod har utvecklats i nära samarbete med kunder sedan 1996.