Gemensamt målstyrt ledningssystem

Ända sedan Enron-skandalen 2001 har intressenter som ägare, personal, bank, myndigheter m.fl. eftersökt bättre verksamhetsstyrning som kan försäkra att affärsmål uppnås och att värden bevaras, förvaltas och ger god avkastning. Men skandalerna fortsätter och de rapporteras dagligen i media – senast hästköttsskandalen men det finns många många fler.

 Shared management systems sv

 

Operationell styrning har fått allt större betydelse som ett komplement till den finansiella för att förhindra skandaler i näringslivet. Tyvärr är operationell styrning inte lika utvecklad som den finansiella. Den utförs ofta i stängda stuprör utan samverkan med resten av organisationen. Ibland orsakas mer problem än affärsnytta. Men befintlig praxis visar att det är samma principer som inom finansiell styrning – och den fungerar ju.

Kan principerna inom finansiell styrning tillämpas inom operationell styrning?

iFACTS utmanar det så vanliga ”stuprörstänket” med en systematisk metod som resulterar i ett gemensamt ledningssystem som delas av hela organisationen – från ledning & styrelse, till operativ verksamhet samt kontrollfunktioner. Med iFACTS metod och det gemensamma målstyrda ledningssystemet, kan operationell styrning bli lika effektiv som den finansiella styrningen.

För mer information, kontakta oss.