“Genom vårt eget system får vi kontroll över informationen.”

Essity

Essity är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Essity Försäkringsaktiebolag är ansvariga för processerna kring försäkring och det skadeförebyggande arbetet.

Redan 2007 började Essity använda INSMAN för försäkringshantering. På så sätt fick de kontroll över sina försäkringsbehov och arbetar mycket effektivare med de olika stegen i processen, från förnyelse till fakturering och skadehantering

Under 2012 implementerades också iFACTS mjukvara Anläggning för att stödja det skadeförebyggande arbetet. Externa riskingenjörer utför fortfarande inspektioner på plats på anläggningarna, och resultatet rapporteras i SCAs eget system med full kontroll över informationen.

Ola Nilsson, Vice President of Risk Management and Insurance på Essity:

”Genom vårt eget system äger vi informationen; vi kan kontrollera in-data och utföra bättre analyser löpande. Vi får kontroll över processen och har möjlighet att följa arbetet.”

”Eftersom vi också lagt in historisk data har vi fått ett bra arkiv att använda när behov dyker upp.”

Normalt läggs inte inspektioner och besiktningar in i försäkringssystemet, vilket ofta resulterar i manuell hantering och duplicering av data i olika system. I Essitys lösning används en gemensam mjukvaruplattform för både det skadeförebyggande arbetet och försäkringshanteringen.

Ola igen:

“Det skadeförebyggande arbetet är en viktig del av försäkringsprocessen. Det finns ett behov att utbyta information såsom riskgradering, teknisk data samt försäkringsvärden.”