Malmö stad Informationssäkerhet

Bo Goeran web

”Med hjälp av metodstödet har våra systemägare och förvaltare möjlighet att fungera i rollen som kravställare utan att behöva vara IT-experter”

I Malmö stad, i Europas just nu mest expansiva region, Öresundsregionen, är trygghets- och säkerhetsfrågor ett prioriterat arbetsområde. Information i alla dess former har – varje dag, året runt - en betydande roll för stadens verksamheter, vilket kräver ett anpassat och fungerande informationssäkerhetsarbete.

Bo-Göran Andersson, informationssäkerhetssamordnare i Malmö stad med placering på Stadskontoret. (bild)

”För vår del handlar informationssäkerhet om Malmö stads förhållande till den information vi hanterar, oavsett form och kanal. Att ta hand om informationen handlar inte enbart om att förhålla sig till olika lagrum – det är ren självbevarelsedrift och en förutsättning för att bevara kontinuiteten i och förtroendet för den kommunala verksamheten.” säger Bo-Göran.

Malmö stad arbetar aktivt med systemsäkerhet och använder för detta arbete iFACTS metodstöd, framför allt modulen ”Informationssystem”.

”iFACTS metodstöd är ett potent och flexibelt stöd som matchar stadens modell för systeminventering, klassificering och kravställning väl. Det hjälper oss helt enkelt att skapa ordning och reda i en värld som för många uppfattas komplex. Med hjälp av metodstödet har våra systemägare och förvaltare möjlighet att fungera i rollen som kravställare utan att behöva vara IT-experter” avslutar Bo-Göran Andersson.