13.1

Kvalitetsteam

iFACTS kvalitetsteam kommer tidigt in i utvecklingsprocessen. De arbetar tillsammans med produktägare och utvecklare för att förstå kundkraven. Genom hela processen följs sedan kvaliteten upp såväl med automatiserade tester som med mer specifika manuella tester.

  • Peter Olsén

    testerPeter big

    Releaseprocess och implementering av automatiska tester i fokus.

  • Karen Höjman

    testerKaren big

    Releaseplanering och kontinuerligt kvalitetsarbete i fokus.