“Full kontroll och snabb överblick”

customers eon

E.ON Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland.

E.ON använder  INSMAN för försäkrings- och skadehantering i de nordiska länderna samt i övriga Europa. Redan 2003 genomfördes den första förnyelsen med stöd av INSMAN.

Kärnfunktioner i INSMAN såsom utfärdandet av försäkringsbrev, fakturering och skadereservavsättning stödjer E.ONs försäkringsprocess. Ytterligare funktionalitet inkluderar Premiemodellering för fördelning av premier och Återförsäkrarportal för publicering av underwriting rapporterna.

Kontroller och valideringar är integrerade i INSMAN för att undvika misstag och felaktig användning av data. Till exempel kan E.ONs administratörer inte utfärda försäkringar och fakturor innan återförsäkraravtalet är godkänt.

Kjell Lundblad är Insurance Manager på E.ON Sverige:

”Via INSMAN kan vi fokusera på kontroll, transparens och överblick. Kontrollfunktionerna är nödvändiga för att följa interna och externa regelverk, t ex Solvens II. Principen med ”4-ögon” är viktig när vi fakturerar premier och registrerar betalningar.”

Med INSMAN Premiemodellering samlar E.ON data i en ”sandbox”-miljö. Detta gör det möjligt att simulera hur olika justeringar påverkar den totala premien – baserat på risktyp, får samtliga försäkringsobjekt en korrekt premienivå.

Kjell Lundblad igen:

”INSMAN Premiemodellering ger oss ett kraftfullt verktyg för premieallokering. Baserat på marknadsrisk och kundspecifika justeringar, är premien transparent, enkel att förklara för våra kunder och styrelse.”

Kjell Lundblad:

“Med ökade krav på information inom försäkringsmarknaden, måste vi ha total kontroll på vår information. Det är viktigt att snabbt kunna få en överblick över våra nyckeldata. Och dessutom kunna lita på datan.”