iFACTS i den offentliga sektorn

Lång erfarenhet från arbete med iFACTS metod och mjukvara inom offentlig sektor har gett oss en unik kompetens kring centrala verksamhetsprocesser. 

Kommunal verksamhet spänner över ett stort antal område med helt skilda förutsättningar. Att utveckla metod och mjukvara som stödjer både ett integrerat synsätt för att motverka silostänkande och skapa kostnadseffektivitet och samtidigt tillhandahålla flexibilitet är en utmaning iFACTS jobbat mycket med tillsammans med våra kunder. 

Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att enkelt kunna koppla ihop information från olika verksamhetsområde för att prioritera hur resurser skall användas effektivast. En stabil informationsmodell är en av hörnpelarna i iFACTS plattform och är en förutsättning för att möjliggöra detta. Exempel på detta är att koppla ihop händelserapportering med skadeförebyggande arbete tvärs genom olika verksamhetsområde för att sedan sköta en gemensam effektiv försäkringsprocess. 

I Stockholm är försäkringsprocessen direkt kopplad till händelserapporteringen inom hela staden. Arbetet med informationssäkerhet i Helsingborg har vidareutvecklats och sammankopplats med händelserapportering, försäkring och riskhantering. I Malmö har arbetet med informationssäkerhet och kontinuitetshantering vävts ihop och en gemensam riskhantering är på väg att införas.

Skalbarhet är också en viktig faktor för att lyckas i den offentliga sektorn. Alla kommuner har inte samma förutsättningar och resurser för att hantera sina utmaningar. iFACTS har därför tillsammans med Svedala och Lomma kommun hittat en lösning för att på ett enkelt och pragmatiskt sätt hantera sin informationssäkerhet utan att ge avkall på funktionalitet.

 • S:t Erik Försäkring

  stockholm

  “Det är lätt att rapportera in vad som händer via systemet då det är webbaserat”

  Jan Willgård, VD, St Erik Försäkring

  foto av Yanan Li, beskuren, CC BY 3.0

 • Helsingborg Informationssäkerhet

  helsingborg2

  “Allt samlat på ett och samma ställe i iFACTS plattform”

  Per Sandström, informationssäkerhetsansvarig i Helsingborg Stad

  foto Anders Ebefeldt

 • Helsingborg Händelse

  helsingborgEvent2

  “Anläggning kommer att bli en ”kioskvältare” – med all information samlad på ett systematiskt sätt.”

  Sten Orre, säkerhetssamordnare i Helsingborg Stad

  foto Anita Göransson

 • Malmö stad Informationssäkerhet

  Bo Goeran web5

  ”Med hjälp av metodstödet har våra systemägare och förvaltare möjlighet att fungera i rollen som kravställare utan att behöva vara IT-experter”

  Bo-Göran Andersson, informationssäkerhetssamordnare, Malmö stad