S:t Erik Försäkring

janneS:t Erik Försäkring är Stockholm Stads försäkringsbolag. De försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. S:t Erik Försäkring ska medverka till att öka Stockholms stad riskmedvetenhet och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.

Redan 2004 började St Erik använda INSMAN för försäkringshantering. Processerna har utvecklats med systemet och omfattar nu hela kedjan av förnyelse, fakturering samt skadehantering. 2007 utökades systemet till att omfatta även incidentrapportering för hela staden. Framöver kommer även det skadeförebyggande arbetet aktivt följas upp med egenägd information i iFACTS Anläggning.

Jan Willgård, VD, St Erik Försäkring:

”iFACTS incidentrapporteringssystem är ett effektivt verktyg för att rapportera skador och incidenter som inträffar i stadens verksamheter. Det är lätt att rapportera in vad som händer via systemet då det är webbaserat. Det är också ett bra analysverktyg för att skapa sig en bild av vad som händer i organisationen, både lokalt i enskilda förvaltningar och bolag, samt för oss som arbetar med dessa frågor centralt i staden.”

Jan Willgård fortsätter beskriva fördelen med att koppla ihop de olika systemen:

”Genom att koppla ihop Incidentrapporteringssystemet RISK med INSMAN kan stadens olika enheter rapportera in sina försäkringsskador direkt i S:t Erik Försäkrings försäkringssystem. Detta underlättar skadehanteringen betydligt. Är systemen dessutom kopplade till iFACTS anläggningsmodul kan arbetet förenklas ytterligare då uppgifter om de försäkrade byggnaderna kan tankas in automatiskt i försäkringssystemet och knytas ihop med den övriga skadeinformationen.””