headerAbout2

Om iFACTS

iFACTS erbjuder mjukvara och tjänster inom governance, information management och försäkring.

Vår målsättning är att leverera oberoende lösningar. Det betyder att kunden äger och kontrollerar design, processer samt information. Implementationen är inte låst till en enskild leverantör.

iFACTS AB grundades 1996 med fokus på IT- och informationssäkerhet. I nära samarbete med kunder såväl som forskningsinstitut, universitet och andra branschorganisationer har metod och mjukvara utvecklats. Fokus har utökats och idag stödjer iFACTS hela governance-processen från policies till implementation i verksamheten.

Vi har kontor i Malmö city intill Centralstationen. 

Nya krafter på iFACTS

Under våren har iFACTS förstärkt organisationen med flera nya medarbetare. Patrik Olofsson, senast från Tretton37, är ny utvecklingschef. Teresa Kuu från Apsis, ny verksamhetsanalytiker och kravställare. Andreas Johnsson också från Apsis, ny applikationskonsult och Sebastian Nordin, tidigare bl a Accenture ny utvecklare.

Välkomna till nya spännande utmaningar för att optimera iFACTS metod och mjukvara inför framtidens krav.

Många nya uppdrag kräver mer resurser!

Vi söker nya kundansvariga konsulter och .NET utvecklare.

läs mer...