product iconiFACTS Check & Kontroll

Kontrollprogram, frågeformulär och checklistor

iFACTS Check & Kontroll är ett flexibelt webbverktyg för att skapa kontrollprogram, frågeformulär och checklistor, samt omgående distribuera via webb.

iFACTS Check & Kontroll kan användas inom många områden, exempelvis:

 • GAP-analys för att mäta "GAP" mellan det faktiska läget och önskat läge inom t ex informationssäkerhet, miljö, brandskydd eller kvalitet.
 • Revisions kontrollprogram som MIC or RACM.
 • Inspektioner av anläggningar och rekommenderade åtgärder.
 • Generella undersökningar; informationsinsamling, kundnöjdhet, personalenkät.
 • Skapa arbetsuppgifter i checklistor för t ex brandskydd, backuprutin eller utrymningsträning.

Erfarenhet visar att nya behov ofta uppstår när ett kontrollprogram skapas. Några typiska exempel:

 • Vem ska besvara vilken kontrollfråga?
 • Vilka svarskategorier?
 • Om svaret är "ej tillämpligt", hur undvika att nästa följdfråga ställs?
 • Vilken tidsperiod för kontrollprogrammet?
 • Hur distribueras kontrollprogrammet mest effektivt?
 • Ska samma kontrollprogram köras igen nästa år?
 • Varför ställer vi dessa frågor? Vilken är kopplingen till gällande governance?

iFACTS Check & Kontroll har många inställningar för att tillgodose dessa olika behov.

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av kontrollprogram
 • Kontrollprogram distribution
 • Kontrollfråga multi-inställning
 • Notifiering och godkännande
 • Dokumentation
 • Uppföljning och övervakning
 • Avvikelshantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök