product iconiFACTS Governance

Governance, krav, triggning och uppföljning

Etablera ramverket för governance, distribuera i verksamheten, online kontroll och uppföljning.

iFACTS Governance stödjer etableringen av en (1) governance struktur och hur den distribueras till verksamheten på ett effektivt, "lean", sätt.  Uppföljning av governance kan ske per automatik och online.

Exempel på Governance-områden:

 • Budget
 • IT policies
 • Miljö, Hälsa, Säkerhet
 • Finansiell rapportering
 • Strategisk planering
 • Projektstyrning
 • Solvency II (försäkring)
 • Risk management

iFACTS Governance är designad att stödja iFACTS metoden "Lean Governance". En delad informationsmodell är en förutsättning. Det möjliggör för Governance att koppla till verksamheten och skapa online kontroll och uppföljning.

En nyckelfunktionalitet är kravbiblioteket. Det agerar som en översättare av policies till konkreta handfasta krav som kan distribueras till korrekt tillgång eller roll. Till exempel, en policy kan uttrycka "kontrollerad behörighet enligt ISO-standard" där ett av de konkreta kraven blir "12 tecken lösenord".

En annan nyckelfunktionalitet är triggning. Inte alla roller eller tillgångar ska ha kravet ovan om lösenordslängd. Detta styrs via klassningar som bl a typ, verksamhetskritisk, sekretessklass eller beroenden.

Arbetssteg i iFACTS-Governance:

 • Governance-kontroller
 • Koppling till kravbibliotek
 • Trigger-inställningar
 • Status-inställningar
 • Uppföljning

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av Governance-kontroller
 • Governance ansvarig
 • Kravbibliotek
 • Trigger-inställningar
 • Godkännande-process
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök