product iconiFACTS Incident & Händelse

Rapportering, hantering, uppföljning

 

incidentgraphincidenteventform

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibelt webb-verktyg designat att vara den samlade punkten för rapportering, hantering och uppföljning av incidenter och andra händelser.

Organisationer hamnar ofta i situationen att ha många olika IT-system för rapportering av olika typer av händelser. Men ledningen vill ha koordinerade rapporter om alla typer av händelser för bättre översikt, prioritering och förståelse. iFACTS Incident & Händelse är designad att vara den samlade punkten för rapportering och tillhandahålla koordinerade händelserapporter till ledningen.

Exempel på olika typer av incidenter och händelser som behöver koordineras:

 • Arbetsolycka
 • IT "denial of service" attack
 • Brand (inklusive adress och GPS information)
 • Risk om sjunkande valutakurs (BI, business intelligence)
 • Avvikelse mot FDA reglemente
 • Rekommendation från försäkrings "survey"
 • Inbrott (inklusive adress, typ, GPS)
 • Olycka, täcks av försäkring
 • Varumärkesintrång
 • Projekt över budget -  status röd

För att underlätta hanteringen av händelser har automatiserade protokoll utvecklats. Exempelvis polisrapport, försäkringsanmälan, arbetsskada, försäkringskassan.

Informationen i incident & händelsedatabasen är tillgänglig för analys, statistik och integrering med andra system. Det utgör även fundamentet i ett s k "Early Warning System".

 

ResizedImage199126 incidentincidentoverviewResizedImage199131 incidentoverview

 

 

 

 

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstuktur och roller
 • Dynamisk inställning av rapporteringsformulär och innehåll
 • Tilldelning per kategori - administratör
 • Eskalering och godkännande
 • Email notifiering
 • Dokumentation
 • Monitorering
 • Kartor och GPS
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök