product iconINSMAN

iFACTS INSMAN - är ett modernt försäkringssystem designat för att stödja det dagliga arbetet hos Captives och självförsäkrade. Det är ett verktyg för hela försäkringsprocessen inklusive förnyelse, försäkringsbrev, fakturering, skadehantering och rapportering.

Fördelar

INSMAN ger kontroll över hela försäkringsprocessen i ett integrerat arbetsflöde, vilket innebär att informationen inte är utspridd i  pärmar och lokala program utan inbördes koppling. Rapporter och statistik finns tillgängligt online (premiereserv, submission, skaderapport m.fl.).

Via speciellt designade portaler kan externa parter logga in direkt i INSMAN, och därmed undvika separata otillgängliga system och osammanhängande rapportering. Exempelvis, återförsäkrare, mäklare, inspektörer eller skadeadministratörer kan komma åt relevant information som skadehistorik, EML-ändringar, survey-rekommendationer eller underwrite-material.

Erfarenhet från kundimplementationer visar på stora förbättringar inom cash flow. Det integrerade arbetsflödet säkerställer att fakturor distribueras i tid och att betalning oftast är gjord innan återförsäkringspremien förfaller till betalning.

Den komplicerade och administrationstunga förnyelseprocessen kan hanteras på ett helt nytt sätt. T ex:

 • Distribuerad metod för värdeinsamling
 • Integrerad skadehantering
 • Direktåtkomst till riskbetyg och skadehistorik
 • Premiemodellering för att simulera olika försäkringsalternativ 
 • Rapportgenerator för att t ex automatiskt skapa submission-rapport

Dela dina erfarenheter med andra i INSMAN-nätverket som använder samma integrerade metod.

Mätning:

 • "Försäkrat belopp"
 • Fakturerade premier / ännu ej fakturerade premier
 • Skadereserv
 • Skadeutbetalningar
 • Tredje part "recovery" belopp

Försäkringshantering

iFACTS INSMAN försäkringshantering stödjer många olika försäkringstyper. Det är lätt för administratören att lägga till nya försäkringstyper och anpassa informationsfält. Registrerad information bör innehålla:

 • Försäkrade belopp
 • "Nettoförsäljning"
 • "Indemnity period"
 • EML/PML
 • Skatt och avgifter
 • "Täckning"
 • Plats
 • Bolagsinformation

Registrerad information används i försäkringsbrev och rapporter som t ex submission och premiereserv. Sofistikerad versionskontroll säkerställer att skador är kopplade till korrekt försäkring. Möjligt med live koppling till iFACTS Anläggning och direkt åtkomst till teknisk information och skadeförebyggande arbete, vilket gör arbetet ännu mer produktivt.

Skadeportal

ResizedImage417216 reinsurerSkador hanteras i skadeportalen som innehåller: skadeinformation, rapporter, statistik, senast använt och kommunikationscenter. Rapportdelen visar skadereserver och utbetalningar i valt datumintervall och valuta. Filuppladdning ger möjlighet att ladda upp bilder och dokument för att samla all skadeinformation på ett och samma ställe. Skadeportalen stödjer också självriskberäkningar.

Fakturering

Delad försäkringsinformation och anpassade mallar gör faktureringen snabb och lätt. INSMAN stödjer även integration med många ledande ekonomisystem, gruppfakturering samt fakturering av ändringar i försäkringspremier.

Specialfunktioner

ResizedImage417199 boomerangBoomerang stödjer en decentraliserad förnyelseprocess, vilken ger effektiv kommunikation med dotterbolag och andra intressenter.

I Återförsäkrarportalen kan externa parter som mäklare och återförsäkrare ta del av submission-information, inspektioner, skador, villkor m.m.

Premiemodellering är ett effektivt verktyg för premieallokering. Superb överblick för att fininställa tekniska rater, justeringar och premier. De modellerade raterna och premierna flyttas med ett klick till produktionsmiljön.

Rapportgenerator med kapacitet att utföra så gott som all rapportbehov.

Det är möjligt att integrera med andra moduler i iFACTS mjukvaruplattform: Anläggning för skadeförbyggande,  Governance för Solvency II och andra regelverk, och Incident & Händelse för att hantera alla typer av incidenter och händelser.

Funktionalitet

 • Förnyelse
 • Försäkringshantering
 • Skadeportal
 • Fakturering
 • Återförsäkrarportal
 • Premiemodellering
 • Rapportgenerator