product iconTillgångshantering

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Lean Governance by iFACTS web 

Dagens organisationer med kärnvärden som kompetenser, relationer, IT, värdekedjor, varumärken eller FoU, kräver en mer sofistikerad governance än vad som generellt tillämpas. iFACTS är utvecklat för alla typer av organisatoriskt värde och aktiviteter. iFACTS är GRC, beslutsstöd, försäkring, kvalitet, Risk Management, BCM m.fl.