product iconiFACTS Anläggning

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Facility overview

 

iFACTS Anläggning är designad för att vara samlingspunkten för alla förvaltningsaktiviteter med support för inspektioner, s k surveys, checklistor t ex brandskydd, avvikelsehantering, skadeförebyggande och riskhantering.

 

Anläggningsinformation är ofta utspridd i flera olika IT-lösningar eller i manuella pärmar. Detta skapa ineffektivitet och frustration. Det mesta av informationen korrelerar; systematiskt brandskyddsarbete korrelerar med försäkringsinformation, adressinformation behöver vara identisk för registrering, skaderapportering och statistik.

Anläggningsexempel

 • Kontorsbyggnad
 • Lagerlokal
 • Land
 • Fartyg
 • Industri
 • Butik
 • Kraftverk

Utöver traditionella anläggningsregister stödjer iFACTS Anläggning flera olika governanceaktiviteter, t ex skadeförbyggande, systematiskt brandskyddsarbete, miljöskuld, inspektioner, riskhantering, lagkrav m.fl.

All anläggningsinformation är tillgänglig online såsom skadehistorik, inspektionsresultat, EML-beräkningar. Denna information är även direktkopplad till iFACTS INSMAN försäkringssystem.

ResizedImage170148 reportsModulen Check & Kontroll stödjer skapandet av kontrollprogram s k surveys för analys hur väl Anläggningen förvaltas.

Webbteknologi hjälper anläggningsansvarig med dokumentation och analys. Arbetssteg kan även utföras av externa experter direkt via egen inloggning i systemet, t ex EML-beräkning eller inspektioner.  Anläggningar och dess betyg är tillgängligt för intressenter; ledning, verksamhet samt internkontroll och revision.

Mätning

Anläggningen kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan visas exempel på variabler som kan definiera betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Kontrollprogram status
 • Mål och mätning; temperatur, tillgänglighet, öppna felrapporter
 • Avvikelsestatus

ResizedImage407225 facilityevents
Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Kontrollprogram
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök