product iconBolag

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Bolag innebär den organisatoriska enheten och all dess information såsom anställda, roller, mål, strategier.

Trots att moderna ledningssystem fokuserar på processorientering och tillgångshantering, så är den organisatoriska enheten viktig att registrera. Många aktiviteter riktas mot denna t ex inom juridik.

Exempel:

 • Bolagsstyrning (revisor, ersättning, börsregler)
 • Finansiella nyckeltal (omsättning, resultat)
 • Antal anställda
 • Enterprise Risk Management
 • Organisationsmodell och roller
 • Vision, mission, mål och strategier
 • Kontrollprogram (Management Internal Controls, MIC)

Bolag som enhet är ett perspektiv av organisationen som krävs för governance och kontroll. De flesta organisationer har i det dagliga arbetet en mix av processorientering och traditionella hierarkier, s k matrisorganisation.

Första steget är att registrera och dokumentera bolagsenheten. Webbteknologi underlättar arbetet där vanliga steg är identifiering av bl a nyckelinformation, mål och mätning, ansvar, kontrollprogram.

Mätning

Bolaget kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel av variabler som kan definiera betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Kontrollprogram - t ex MIC
 • Riskstatus
 • Kravuppfyllnad
 • Mål och mätning t ex medarbetarindex
 • Beroendemappning
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning inventeringsinnehåll
 • Kravbibliotek
 • Mätning
 • Beroendekomponent
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök