product iconiFACTS Externa tjänster

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

För att kontrollera en värdekedja som t ex supply chain, är det viktigt att inkludera externa tjänster.

I takt med att värdekedjor blivit allt mer kritiska har det också blivit än viktigare att kontrollera externa tjänster, speciellt inom Risk Management och kontinuitetsplanering för att påvisa stabilitet i verksamheten. Det är även av intresse för försäkringsgivare genom kopplingen till avbrottsförsäkring.

Andra aspekter är begreppen CSR (Corporate Social Responsibility) och Hållbarhet. Vi vill inte göra affär med organisationer som inte delar våra värdegrunder som t ex barnarbete, skatteplikt, rasism, miljö eller gender.

Exempel på Externa tjänster:

 • Banktjänster
 • Leverantörer
 • IT
 • Hyreskontrakt
 • Reklambyrå
 • Vaktbolag
 • Rekryteringsbolag
 • Tredjeparts utveckling

“Regioner” är ett annat perspektiv av Externa tjänster. Betydelsen av att skydda värdeflöden i en region där flera aktörer deltar, t ex: transport, elförsörjning, kontanthantering, telecom m.fl.

En vanlig teknik är att skräddarsy kontrollprogram för varje kategori av Externa tjänster. iFACTS modulen Check & kontroll stödjer detta arbete.

Webbteknologi hjälper ansvarig för den Externa tjänsten med dokumentation och analys. Vanliga arbetssteg är beskrivning, innehåll, rating, leveransprecision, kontrollprogram, ansvar och klassificering.

Mätning

Den Externa tjänsten kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan visas exempel på variabler som kan definiera betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Kontrollprogram status
 • Beroendestatus
 • Mål och mätning; leverantörsindex
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök