product iconiFACTS Immateriella tillgångar

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Immateriella tillgångar brukar sägas utgöra mer än 80% av organisationens värde. Immateriella tillgångar är viktiga delar i moderna organisationer.

Ett företag som Google är ett intressant exempel som demonstrerar hur mjuka värden kan bygga en världsledande organisation. Exempel på immateriella tillgångar:

 • Varumärke
 • Kunskap och kompetens
 • Kultur och värdebas
 • Kontrakt, avtal
 • FoU
 • Patent
 • Kundrelationer

Alla dessa viktiga värden behöver tas hand om och kontrolleras. En teknik för detta är att skapa kontrollprogram baserat på praxis. Detta visar till vilken grad den immateriella tillgången följer praxis och vilka avvikelser som eventuellt finns.

iFACTS metoden hanterar den immateriella tillgången “Information” som en egen entitet. Huvudanledningen är beroendet till IT och behovet att beskriva som eget objekt i värdekedjor.


Webb-teknologi hjälper ansvarig med registrering, struktur och dokumentering. Vanliga steg är att klassificera, utse ansvarig, kartlägga beroenden samt etablera mål och mätning.  

Mätning

Den immateriella tillgången kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel på mätningar och status för att definiera betyg.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Mål och mätningar mot praxis
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av struktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök