product iconiFACTS Information

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

De flesta är eniga om att information är vitalt för organisationen. Men den är svår att definiera och kontrollera.

En viktig frågeställning är: "Vad är information?" i detta sammanhang avses information som hanteras i IT-lösningar.

iFACTS metoden definierar information som en del i processen.  Information är direkt kopplad till processen och tillhör denna.  

Att kontrollera information blir ofta en fråga om informationssäkerhet eller IT-governance. Sekretess, riktighet och tillgänglighet är i fokus.  Information är även en viktig del i värdekedjan tillsammans med IT-system och IT-resurser. Denna värdekedja är viktig att tydligt kartlägga.

Men det krävs mer. Information, ofta hanterad av CIO (Chief Information Officer), behöver beskrivas i sammanhanget process och vilken information som används.  Information måste koordineras för att bl a undvika duplicering. iFACTS metod innehåller verktyg och förhållningssätt till detta, samt stöd i iFACTS mjukvaruplattform.

Webbteknologi hjälper informationsansvarig med registrering och inventering. Vanliga arbetssteg är ansvar, informationsattribut, beroenden till IT-system och eventuell masterdata.

Mätning

Informationsmängder kan ges ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel:

 

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Masterdata beroende
 • Riskstatus
 • Mätning såsom dupliceringsgrad
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av struktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök