product iconiFACTS IT-Infrastruktur

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

En viktig del i IT-verksamhet är IT-infrastrukturen – kombinationen av hårdvara, mjukvara och processer som levererar IT; verksamhetskritiskt.

Exempel på kritisk IT-infrastruktur:

 • PCs
 • Mjukvara
 • Router
 • Brandvägg
 • Server
 • Säkerhetskopieringsutrustning etc.

Komponenterna i IT-infrastrukturen är verksamhetskritiska. Störningar kommer omedelbart påverka verksamheten. Därför är det vitalt att förvalta och dokumentera IT-infrastrukturen enligt praxis. Samtliga intressenter är beroende av att det fungerar. Transparens krävs i värdekedjan för verksamhet, CIO, ledning samt internkontroll och revision.

IT-infrastruktur ärver krav. Exempelvis, om verksamheten lagrar sekretessklassad information, kommer det att påverka IT-infrastrukturen i termer av behörighetssystem, kryptering, säkerhetskopiering etc. Här är det viktigt att samma informationsmodell används i hela organisationen, så att krav kan flöda från verksamhetens processer genom värdekedjan.

Ansvar, som är viktigt inom riskhantering och kontinuitetsplanering är också definierat. Vem är ansvarig för vad?

IT-infrastruktur levererar till en IT-tjänst, men behöver andra resurser såsom el, byggnad, kyla för att fullgöra leveransen. Dessa kontrakteras via SLA och blir därmed en del i värdekedjan.

Webbteknologi hjälper ansvarig med dokumentering och analys. Vanliga arbetssteg är teknisk beskrivning, innehåll, ansvar, kritiska beroenden.

Mätning

IT-infrastruktur kan tilldelas ett betyg. Nedan följer exempel på olika parametrar som kan definiera betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Beroendestatus
 • Mål och mätning t ex tillgänglighet, kapacitet
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Kostnadsaggregering
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök