product iconiFACTS Projekt

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Intresset för att kontrollera enskilda projekt såväl som hela projektportföljen har ökat. Företagsledningar föredrar ofta att genomföra förändringar i projektformat med en tydlig start, slut och leverans.

De flesta organisationer har ett stort antal aktiva projekt. En mix av mindre interna förbättringsprojekt till stora vitala affärskritiska projekt, som kommer påverka resultat och konkurrenskraft.

Därför är det viktigt att kontrollera enskilda projekt såväl som projektportföljen:

 • Kontrollera projektportföljen
 • Kontrollera måluppfyllnad av det enskilda projektet
 • Kontrollera projektrisk

Vid kontroll av projektportföljen är det viktigt att etablera jämförbara mått mellan projekt. Exempel kan vara betyg, budgetavvikelse eller projektvärde.

Att kontrollera det enskilda projektet görs ofta genom att tillämpa en projektstyrmodell. Det innebär tydligt ansvar, definiera mått och uppföljningspunkter. Ett viktigt mått brukar var "projekt prognos", ett diagram som visar hur mycket som producerats, vad är kvar och vad är prognosen?

Exempel på projektstyrmodeller är PROPS/XLPM, PPS, TS PROMO och konceptet PMI (Project Management Institute).

Att arbeta aktivt med projektrisker är ofta ett krav. Det innebär att identifiera sårbarheter, problem och kontinuerligt hantera dessa.  iFACTS Risk management modul är designad för att stödja detta arbete.

Webb-teknologi hjälper projektansvarig med registrering och dokumentering. Vanliga arbetssteg är att dokumentera projektet i delprojekt, milstolpar och aktiviteter samt att etablera relevanta mått.

Mätning

Projektet kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan är exempel på mätningar för att sätta betygskriterier och status:

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Mätningar mot mål, leverans, avklarad milstolpe KPI
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av projektorganisation och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Grafkomponent
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök