product iconiFACTS SCADA

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

En av de mest sårbara delarna i dagens samhälle är SCADA-system


Det har på senare tid blivit allt tydligare hur sårbara SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) är. Dessa system är ofta byggda på standardiserade mjukvaruverktyg och tillgängliga via internet eller LAN/WAN.
Att kontrollera SCADA-system är en viktig del inom Risk Management och kontinuitetsplanering.

Men, eftersom systemen ofta körs på icke standardiserade protokoll och samtidigt använder kraften i internet och dagens kommunikationslösningar, så blir det svårt att kartlägga alla delarna i ett SCADA-system. Var finns de svaga länkarna?

Sårbarheten ökar genom att anläggningarna som styrs av SCADA-system ofta utgör själva basen i samhällets infrastruktur, exempelvis:

 • Vattenreservoar
 • Kraftverk
 • Elnät
 • Sjukhus
 • Trafikkontroll (flyg, tåg)
 • TV & Radio sändning
 • Internet
 • Telecom

 

iFACTS SCADA-system stödjer dokumentation av vitala delar i systemet, inklusive leverantörer, dokumentkontroll, kontrakt, kontrollprogram, beroendemappning.  

Webbteknologi hjälper systemansvarig med dokumentering och analys. Vanliga arbetssteg är teknisk beskrivning, innehåll, beroenden, mål och mätning, ansvar och klassificering.

Mätning

SCADA-systemet kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel på variabler för att definiera betyg och status.

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Beroendestatus
 • Mål och mätning: felfrekvens, tillgänglighet
 • Avvikelsestatus

Beroenden

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelshantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök