product iconiFACTS Scope

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Scope är en funktionalitet för att definiera urvalet (scope) av organisation, tillgångar och resurser som deltar i samma huvudprocess.

Om flera resurser och aktiviteter tillsammans är verksamhetskritiska är det vanligt att bilda en egen organisatorisk entitet för dessa och utse ansvarig samt andra viktiga roller. Den ansvariga har befogenhet att styra över de andra i scopet.

Exempel:

 • Vård (process, system, IT)
 • Värdekedja produktion
 • Kontinuitetsplanering
 • Strategisk allians
 • EU-finansierat forskningsprojekt

Involverade parter i scope kan vara affärsprocess, information, IT-system, IT-avdelning. Genom att definiera scope kan alla dessa parter organiseras som en organisatorisk entitet med delade mål, ledning och kontroll.

Första steget är att registrera och dokumenter scopet. Webbteknologi underlättar arbetet som bl a innefattar identifiering av deltagare, governance, mål och mätning, ansvar och kontrollprogram.

Mätning

Ett scope kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel på variabler som kan definiera betyg och status:

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Kontrollprogram - t ex COBIT eller ISO/IEC 27001
 • Riskstatus
 • Kravuppfyllnad
 • Mål och mätning t ex öppna supportärenden, leveransprecision
 • Beroendemappning
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning av organisationsstruktur och roller
 • Dynamisk inställning av inventeringsinnehåll
 • Kravbibliotek
 • Mätning
 • Beroendegraf
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök