product iconiFACTS Strategi

Webb-baserad governance, förvaltning och kontroll

Definiera mål, formulera strategier, uppföljning

Strategier är en viktig del i en organisation. Vanligtvis fastställs vision/mission tillsammans med nyckelmål i flera perspektiv. Exempelvis finansiella mål som resultat eller omsättning. Andra mål kan vara marknadsandel eller varumärkesvärdering. För att nå dessa mål formuleras strategier.

Strategierna etableras ofta på operationell nivå och omfattar affärsprocesser, organisatoriska aktiviteter och resurser. Strategin är nu högst upp i företagets värdekedja och styr över alla inblandade parter.

Viktiga delar i en strategi:

 • Analys. Är det en bra strategi? Chans att lyckas?
 • Mål att mätas (Omsättning, marknadsandel).
 • Aktiviteter (investering, finansiering, reklam, event, mässa, etc.).
 • Risk som kan påverka måluppfyllnad. Riskreducerande aktiviteter på plats?
 • Monitoring av händelser som kan påverka strategin.

Genom att dela samma informationsmodell i hela organisationen (processer, tillgångar, resurser, aktiviteter) är det möjligt att online och automatiskt följa strategins utveckling. Vilka aktiviteter leder till att mål uppnås? Vilken status har dessa aktiviteter?

Webteknologi hjälper strategiansvarig med dokumentation och analys. Vanliga arbetssteg är att kartlägga strategin, kritiska framgångsfaktorer, kritiska beroenden, ansvar och klassificering.

Mätning

Strategin kan tilldelas ett betyg (jfr eng. performance score). Nedan följer exempel på delar som kan viktas in i betyget:

 • Inventeringsstatus
 • Governance uppfyllnad status
 • Riskstatus
 • Kontrollprogram status
 • Mätning, kritiska framgångsfaktorer
 • Avvikelsestatus

Funktionalitet

 • Dynamisk inställning struktur och roller
 • Dynamisk inställning inventeringsinnehåll
 • Mätning
 • Kontrollprogram
 • Beroendefunktionalitet
 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering
 • Masterdata, API, integration
 • Rapportgenerator
 • Sök